DASAR BAYARAN BALIK

 

  1. Permintaan Bayaran Balik

enche akan meluluskan atau menolak permintaan bayaran balik berdasarkan sebab pemulangan yang sah dan maklum balas tambahan yang diberikan oleh pelanggan apabila memulakan permintaan pemulangan. Sebagai sebahagian daripada proses ini, pembeli atau pedagang boleh memulakan sembang untuk perbincangan mengenai permintaan bayaran balik sebelum kelulusan/penolakan pedagang.

Permintaan bayaran balik boleh dibangkitkan dalam tempoh 48 jam dari tarikh penghantaran pesanan. Sekiranya pembeli memulakan pertikaian selepas 48 jam, enche tidak akan melayan permintaan untuk bayaran balik. Dasar bayaran balik barangan diyatakan pada bahagian penerangan produk bagi barangan yang dipesan atau halaman produk.

  1. Barangan dikecualikan daripada pembayaran balik

Sesetengah barangan di platform kami dikecualikan daripada pembayaran balik disebabkan oleh sifat barangan tersebut. Ini terpakai untuk barangan yang mudah rosak.

Penerangan perkhidmatan atau produk pada halaman produk kami akan menyatakan label ‘Barang ini dikecualikan daripada pembayaran balik’ bagi produk yang tidak layak mendapat bayaran balik setelah pembelian berjaya.

 

  1. Bagaimanakah proses bayaran balik dilakukan selepas pesanan dipulangkan?

Setelah penilaian yang menyeluruh atas permintaan bayaran balik oleh Eksekutif Perkhidmatan Pelanggan kami selesai, akan terdapat dua hasil seperti berikut:

a) Permintaan bayaran balik diterima: Status ‘Bayaran balik dikeluarkan’ akan dipaparkan pada halaman ‘Pesanan Saya’ dalam akaun anda dan anda juga akan menerima pemberitahuan e-mel sebagai ‘Bayaran balik Selesai’ pada e-mel anda yang telah didaftarkan.

Jadual di bawah menunjukkan masa pemprosesan bank yang berkenaan sebelum bayaran balik anda dipamerkan dalam akaun anda mengikut kaedah pembayaran yang diperlukan untuk bayaran balik ke akaun anda.

Kaedah Pembayaran (pada pembelian pembeli) Kaedah Bayaran Balik Tempoh Pemprosesan enche Jangka Waktu Pemprosesan Bank
Kad Kredit/Kad Debit Kad Kredit/Kad Debit 3 hingga 5 hari bekerja 7 hingga 14 hari bekerja
Perbankan Dalam Talian Akan dikreditkan ke dalam akaun bank 3 hingga 5 hari bekerja 7 hingga 14 hari bekerja
Luar Talian (di kedai) Akan dikreditkan ke dalam akaun bank 3 hingga 5 hari bekerja 7 hingga 14 hari bekerja
e-dompet Akan dikreditkan ke dalam akaun bank 3 hingga 5 hari bekerja 7 hingga 14 hari bekerja

 

b) Permintaan bayaran balik Ditolak: Status ‘Pemulangan Ditolak’ akan dipamerkan pada halaman ‘Pesanan Saya’ dalam akaun anda dan pembeli juga akan menerima pemberitahuan e-mel sebagai ‘Bayaran balik Ditolak’ pada e-mel pembeli yang didaftarkan.