Chính sách hoàn trả

 

  1. Yêu cầu hoàn trả

enche sẽ phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu hoàn trả dựa trên một lý do trả lại hợp lệ và phản hồi bổ sung được cung cấp bởi khách hàng khi bắt đầu yêu cầu hoàn trả. Là một phần của quy trình này, người mua hoặc người bán có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện để thảo luận về yêu cầu hoàn trả trước khi có phê duyệt/từ chối của người bán.

Yêu cầu hoàn trả sẽ được đưa ra trong vòng 48 giờ kể từ ngày giao hàng. Nếu người mua bắt đầu tranh chấp sau 48 giờ, enche sẽ không chấp nhận đề nghị hoàn trả. Chính sách hoàn trả của hàng hóa được nêu tại phần mô tả sản phẩm trên trang hàng hóa hoặc sản phẩm được đặt hàng.

  1. Hàng hóa không được hoàn lại

Một số hàng hóa trên nền tảng của chúng tôi không được hoàn trả do tính chất của hàng hóa. Điều này áp dụng cho hàng hóa dễ hỏng.

Phần mô tả dịch vụ hoặc sản phẩm trên trang sản phẩm của chúng tôi sẽ ghi nhãn “Hàng hóa này không được hoàn trả” đối với các sản phẩm không được hoàn trả khi đã mua thành công.

 

  1. Quá trình hoàn trả hoạt động như thế nào sau khi trả lại đơn đặt hàng?

Sau khi việc thẩm định kỹ lưỡng về yêu cầu hoàn trả của Nhân viên điều hành dịch vụ khách hàng của chúng tôi được hoàn thành, sẽ có hai kết quả như sau:

a) Yêu cầu hoàn trả được chấp nhận: Một trạng thái “Hoàn trả được ban hành” sẽ được phản ánh trên trang “Đơn hàng của tôi” trong tài khoản của bạn và bạn cũng sẽ nhận được thông báo qua email dưới dạng ‘Hoàn trả đã hoàn tất” trong email đã đăng ký của bạn.

Bảng bên dưới đây hiển thị thời gian xử lý của ngân hàng áp dụng trước khi hoàn trả được phản ánh vào tài khoản của bạn, dựa theo các phương thức thanh toán được yêu cầu để hoàn tiền vào tài khoản của bạn.

Phương thức thanh toán (khi người mua mua hàng) Phương pháp hoàn trả Thời gian xử lý enche Khung thời gian xử lý ngân hàng
Credit Card/Debit Card Credit Card/Debit Card từ 3 đến 5 ngày làm việc từ 7 đến 14 ngày làm việc
Ngân hàng trực tuyến Sẽ được ghi vào tài khoản ngân hàng từ 3 đến 5 ngày làm việc từ 7 đến 14 ngày làm việc
Ngoại tuyến (qua quầy) Sẽ được ghi vào tài khoản ngân hàng từ 3 đến 5 ngày làm việc từ 7 đến 14 ngày làm việc
ví điện tử Sẽ được ghi vào tài khoản ngân hàng từ 3 đến 5 ngày làm việc từ 7 đến 14 ngày làm việc

 

b) Yêu cầu hoàn trả bị từ chối: Một trạng thái “Hoàn trả bị từ chối” sẽ được phản ánh trên trang “Đơn hàng của tôi” trong tài khoản của bạn và bạn cũng sẽ nhận được thông báo qua email dưới dạng ‘Hoàn trả bị từ chối” trong email đã đăng ký của bạn.