Bảo vệ sở hữu trí tuệ

1. Bản quyền

Tất cả nội dung được bao gồm sẵn hoặc được cung cấp thông qua enche Sdn Bhd như văn bản, đồ họa, logo, nút biểu tượng, hình ảnh, clip âm thanh, tải xuống kỹ thuật số, dữ liệu tổng hợp và phần mềm là tài sản của enche Sdn Bhd hoặc nhà cung cấp nội dung của nó và được bảo vệ bởi Đạo luật Bản quyền  Malaysia 1987. Việc tổng hợp tất cả nội dung có trong hoặc được cung cấp thông qua enche Sdn Bhd là tài sản độc quyền của enche Sdn Bhd và được Luật Bản quyền Malaysia bảo vệ.

Bạn không được:

  • Tạo bản sao điều chỉnh của bất kỳ tài liệu nào từ ứng dụng điện thoại và trang web
  • Sử dụng bất kỳ hình minh hoạ, hình ảnh, video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa riêng biệt với văn bản kèm theo
  •  Xóa hoặc thay đổi bất kỳ đối với nội dung Bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo quyền sở hữu nào khác từ bản sao tài liệu từ trang web và ứng dụng di động.
  • Áp dụng kỹ nghệ đảo ngược hoặc cố gắng khác để đánh cắp mã phần mềm của trang web và ứng dụng di động

2. Thương hiệu

Tất cả nội dung bao gồm đồ họa, logo, tiêu đề trang, nút biểu tượng, tập lệnh và tên dịch vụ được bao gồm sẵn hoặc được cung cấp thông qua enche Sdn Bhd là nhãn hiệu của enche tại Malaysia. Không được sử dụng nhãn hiệu enche Sdn Bhd, liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc Dịch vụ nào không phải là enche theo bất kỳ cách nào có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng hoặc trong bất kỳ vấn đề nào dẫn đến việc giảm giá trị và  mất uy tín  tới enche. Bảo hộ nhãn hiệu của enche Sdn Bhd được điều chỉnh bởi Đạo luật Thương hiệu 1976 và Quy định về Nhãn hiệu Thương mại 1997.

3. Bằng sáng chế

Một hoặc nhiều bằng sáng chế được enche Sdn Bhd đăng ký áp dụng cho các nền tảng truyền thông enche bao gồm trang web và ứng dụng di động cũng như các tính năng và dịch vụ có thể truy cập thông qua các nền tảng enche. enche Sdn Bhd bảo vệ bằng sáng chế được điều chỉnh bởi Đạo luật Bằng sáng chế 1983 và Quy định Bằng sáng chế 1986.